ข่าวสาร

ข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้าและพันธมิตรของเฮนเดล

เรียนผู้เข้าชมเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อมูลที่ชี้แจงไว้ด้านล่างให้ครบถ้วน

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อแบรนด์ และเครื่องหมายอื่นๆ รวมถึงการใช้งานร่วมกันใดๆ ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเฮนเดลหรือถือเป็นทรัพย์สินของเฮนเดลภายใต้ใบอนุญาตการใช้งาน การจัดวางองค์ประกอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตและ/หรือสิทธิ์ในการใช้องค์ประกอบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮนเดลและ/หรือผู้ถือสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการโฆษณาเท่านั้นและไม่ถือเป็นข้อเสนอสาธารณะตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 มาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณ คุณสมบัติ ลักษณะภายนอก และเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้