ข่าวสาร

ข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้าและพันธมิตรของเฮนเดล

เรียนผู้เข้าชมเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อมูลที่ชี้แจงไว้ด้านล่างให้ครบถ้วน

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อแบรนด์ และเครื่องหมายอื่นๆ รวมถึงการใช้งานร่วมกันใดๆ ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเฮนเดลหรือถือเป็นทรัพย์สินของเฮนเดลภายใต้ใบอนุญาตการใช้งาน การจัดวางองค์ประกอบดังกล่าวบนเว็บไซต์ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตและ/หรือสิทธิ์ในการใช้องค์ประกอบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮนเดลและ/หรือผู้ถือสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการโฆษณาเท่านั้นและไม่ถือเป็นข้อเสนอสาธารณะตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 มาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณ คุณสมบัติ ลักษณะภายนอก และเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้

ระวังของปลอม! ผลิตภัณฑ์ของเฮนเดลเป็นที่สนใจของลูกค้าและพันธมิตร

เรียนลูกค้าและพันธมิตรของเฮนเดลทุกท่าน เราพบว่ามีการผลิตและปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเพิ่มขึ้นอย่างมาก เฮนเดลขอแนะนำให้ทุกท่านระมัดระวังผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ โปรดจำไว้ว่า: ผลิตภัณฑ์ปลอมเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ!

ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันเรากำลังจัดทำระบบการป้องกันแบบใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ทั้งหมดจึงมี: โฮโลแกรมแบบพิเศษที่ไม่สามารถลอกออกจากบรรจุภัณฑ์ หรือในบางกรณีใช้ลายพิมพ์ขนาดเล็กที่ไม่เหมือนใคร

2. ผลิตภัณฑ์เฮนเดลดั้งเดิมทั้งหมดผลิตและจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์แบบคู่: หลอด / ขวด / กระปุก / ซองในกล่องกระดาษแข็ง (กล่อง)

3. บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทำจากวัสดุคุณภาพสูงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเดียวกันจะต้องเหมือนกัน ต้องมีรูปแบบและคุณภาพเดียวกัน

4. ชื่อของเฮนเดลจะระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมดเสมอ

5. ตามคำขอของลูกค้า เฮนเดลจะแนบสำเนาของเอกสารรับรอง (ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์) ไปกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมดของบริษัทเฮนเดล สามารถดูสำเนาใบรับรองฉบับสแกนได้ในหน้าผลิตภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ "ใบรับรอง"

6.ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหลักและรองของผลิตภัณฑ์เฮนเดลดั้งเดิมทั้งหมดไม่มีสติกเกอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สามารถลอกออกได้