รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


บริษัท เฮนเดล ไทย จำกัด คือหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาและการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวและสุขภาพ อุดมการณ์ที่สำคัญของธุรกิจของเราที่อยู่เหนือผลประโยชน์ทั้งมวลของหุ้นส่วนและลูกค้าของเรา นั้นก็คือเติมเต็มพันธะผูกพันของเราและตามให้ทันมาตรฐานที่สูงของตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

เราเชื่อว่า องค์กรที่จะประสบผลสำเร็จในระยะยาว จะต้องถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือในทุกระดับเท่านั้น เริ่มต้นตั้งแต่แนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปสิ้นสุดลงที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.

จากข้อมูลล่าสุด ตลาดเครื่องสำอางของโลกขยายตัว 6.4% ต่อปี ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การขายเครื่องสำอางทั่วโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้ต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้บริโภคสตรีที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปีซึ่งคิดเป็น 48% ของประชากรโลก การผลิตตามสัญญาเป็นแนวทางที่สั้นที่สุด ถูกที่สุดและง่ายที่สุดที่จะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในตลาด.

 • การผลิตตามสัญญาคืออะไร?
 • ผลดีของการผลิตตามสัญญา
 • บริการต่างๆของบริษัท โกลบอล คอส
 • ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท โกลบอล คอส
 • อะไรที่ทำให้ บริษัท โกลบอล คอสโดดเด่นจากผู้ผลิตตามสัญญารายอื่นๆ?
 • เหตุผลอีก 3 ประการที่ต้องทำธุรกิจร่วมกับ บริษัท โกลบอล คอส

การผลิตตามสัญญาคืออะไร?

ในปัจจุบันนี้ การผลิตตามสัญญาถูกมองว่าเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดสำหรับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ที่จะผลิต สินค้าตราห้างของตนเอง นี่เป็นแนวทางที่นิยมมากที่สุดสำหรับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดเครื่องสำอางค์ มันต้องการการลงทุนที่เป็นรูปธรรมและแม้จะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าที่จะเริ่มต้นทำการผลิตเครื่องสำอางของคุณเอง รวมถึงการจัดซื้อเครื่องจักรที่แพงมาก การเช่าหรือการซื้อสถานที่ตลอดจนการว่าจ้างและการฝึกอบรมบุคลากร.

จากข้อมูลล่าสุด ตลาดเครื่องสำอางของโลกขยายตัว 6.4% ต่อปี ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การขายเครื่องสำอางทั่วโลกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้ต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้บริโภคสตรีที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปีซึ่งคิดเป็น 48% ของประชากรโลก.

การผลิตตามสัญญาเป็นแนวทางที่สั้นที่สุด ถูกที่สุดและง่ายที่สุดที่จะกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณในตลาด.

ผู้ผลิตตามสัญญาจะมี 2 ประเภทดังนี้:

 • ผู้ที่จัดหาประเภทของบริการเฉพาะเท่านั้น
 • ผู้ที่เสนอระบบการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆของลูกค้า

ผู้ที่จัดหาประเภทของบริการเฉพาะเท่านั้น

เมื่คุณเป็นผู้จัดหาแหล่งต่างๆเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้.

1. ถ้าระยะเวลาที่กำหนดให้สำหรับผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง ล่าช้า มันจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เมื่อคุณกำลังพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ของคุณเองอยู่ มันจะนำไปสู่ความล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะก่อให้เกิดการขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.

2. คุณจะต้องคงไว้ซึ่งความหลากหลายของกระบวนการที่แตกต่างและซับซ้อนภายใต้การควบคุมของตัวคุณเองและตรวจติดตามดูว่าผู้จัดหาแต่ละรายปฏิบัติตามพันธะผูกพันของตนหรือไม่.

3. ถ้าคุณเป็นแหล่งจัดหาให้บริษัทต่างๆเพื่อผลิตแต่ละส่วนของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการขนส่ง การจัดส่งนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้.

การผลิตตามสัญญา

การเป็นหุ้นส่วนกับ ผู้ผลิตตามสัญญาอิสระใดๆที่สามารถจัดหาบริการการผลิตครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่างๆดังต่อไปนี้:

 • คุณแค่จำเป็นต้องจัดหาแนวความคิดพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณเท่านั้น;
 • หุ้นส่วนการผลิตตามสัญญาของคุณ จะดูแลทุกอย่าง เป็นต้นว่า การพัฒนาสูตรการผลิต การผลิตตัวอย่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น;
 • ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับพันธะผูกพันของบริษัทอื่นๆรวมถึงการประสานงานระยะเวลาการผลิตที่กำหนด;
 • มีเพียงสิ่งเดียวที่จำเป็นก็คือจะต้องยืนยันตัวอย่างขั้นสุดท้าย และรอการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น.

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรมากที่สุดสำหรับการเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (หรือสายผลิตภัณฑ์).

ผลดีของการผลิตตามสัญญา

บริษัทและผู้ประกอบการจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค์ดังต่อไปนี้เมื่อจะต้องเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องอำอางใหม่ของพวกเขา:

 • จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากเพื่อให้ได้เครื่องอุปกรณ์ที่มีราคาแพงมาก สถานที่ผลิตและบุคลากรที่มีคุณสมบัติ;
 • ระบบราชการที่ยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นพร้อมกับการรับรองและการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์;
 • วันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง.

ในทางกลับกัน ผู้ผลิตตามสัญญาที่ครบวงจร กลับมีผลดีมากมายดังนี้:

1. คุณสามารถมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับแหล่งทรัพยากรของคุณในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

หลังจากที่มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการผลิตที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้ผลิตตามสัญญาของคุณแล้ว คุณในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์จะมีเวลามากพอที่จะทุ่มเทให้กับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นี่เป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่ดีมากที่สุดของการผลิตตามสัญญา.

2. คุณไม่ต้องคำนึงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง

เมื่อดำเนินการผลิตเครื่องสำอางของคุณเอง บริษัทจะใส่ใจต่อการผลิต สถานที่ผลิตที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ผู้จัดหาวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือ สูตรผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และทำงานได้ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น.

ทั้งหมดนี้ต้องการค่าใช้จ่ายจำนวนมากซึ่งจะต้องนำไปพิจารณาเมื่อทำการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ความเสี่ยงเหล่านั้นจะมีน้อยมากเมื่อมีการใช้ ผู้ผลิตตามสัญญา และถ้าค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตตามสัญญารายใดสูงเกินไป คุณเพียงแค่เปลี่ยนผู้ผลิตเท่านั้น.

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การผลิตตามสัญญาจะเป็นทางเลือกที่ให้ผลกำไรมากกว่าการพยายามที่บริหารจัดการการผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทของคุณเอง.

ด้วย บริษัท โกลบอล คอส คุณจะได้รับบริการการผลิตแบบครบวงจรที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ จดทะเบียน คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายต่างๆของการก่อตั้งโรงงานผลิตของคุณเองได้ด้วย ผู้จัดการฝ่ายต่างๆของบริษัท โกลบอล คอส จะเสนอรายละเอียดเฉพาะของต้นทุนผลิตภัณฑ์ กำหนดระยะเวลาการผลิตโดยประมาณ ลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดต่างๆตามกระการสอบถามถามของคุณอย่างรวดเร็ว.

3. คุณสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้เร็วกว่าที่คิด

การผลิตตามสัญญา เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะวางขายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในตลาดอย่างรวดเร็ว การพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง การผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์อาจต้องใช้เวลานานมาก ถ้าจัดการโดยแบรนด์เครื่องสำอาง ในบางครั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นใช้เวลาเป็นเดือนหรืออาจเป็นปี.

บริษัทเครื่องสำอางใดๆ ที่สนใจที่จะรักษาชื่อเสียงของตน ขยายสินทรัพย์การลงทุนของตน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเปิดตัวได้เร็วแค่ไหนเป็นหลัก และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร ด้วยทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท โกลบอล คอส คุณอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมที่จะวางตลาดภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีการลงนามในสัญญา.

4. คุณสัมผัสความเสี่ยงน้อยกว่ามาก

การผลิตตามสัญญาเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงของการไม่ได้รับผลตอบแทนในอนาคต เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆของ ผู้ผลิตตามสัญญาแล้ว คุณจะลดค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลงได้ที่อาจเกิดตามมาในกรณีที่โครงการดังกล่าวไม่สร้างผลกำไร.

บริการต่างๆของ บริษัท โกลบอล คอส

การพัฒนาสูตรการผลิต

บริษัท โกลบอล คอส มีขอบเขตที่ครอบคลุมของสูตรสำเร็จรูปต่างๆสำหรับประเภทต่างๆของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บริษัทนี้ สามารถเสนอสูตรสำเร็จรูปต่างๆ หรือ ตามการร้องขอของคุณ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ถอดด้ามตามความต้องการโดยเฉพาะของคุณ.

พวกเขาส่วนผสมจากธรรมชาติสำหรับการผลิตเครื่องสำอางดังต่อไปนี้:

 • สารสกัดจากพืชและสมุนไพรต่างๆ
 • น้ำมันจากพืชธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหย
 • วิตามิน
 • กรดผลไม้
 • แร่ธาตุ

บริษัท โกลบอล คอส จะทำงานร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ผู้ที่เสนอวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุด และจะจัดหาพร้อมกับชุดเอกสารที่จำเป็นเสมอ บริษัท โกลบอล คอส จัดเก็บวัตถุดิบต่างๆในสถานที่จัดเก็บที่คงคุณภาพไว้ พร้อมกับยึดมั่นตามข้อกำหนดความปลอดภัย การจัดเก็บและสุขอนามัยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาสามารถที่จะปรับสูตรดังกล่าวด้วยการเติมส่วนผสมใหม่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง แม้กระทั่งหลังการผลิตได้เริ่มต้นแล้วก็ตาม.

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่แค่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เท่านั้น มันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงอำนาจที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีศักยภาพในตลาด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์มากพอๆกับตัวผลิตภัณฑ์.

และจะต้องดำเนินการโดยมืออาชีพ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนั้นสำคัญอย่างมากสำหรับผู้บริโภค เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจแรกพบ บริษัท โกลบอล คอส พร้อมที่จะเสนอรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดและการแก้ไขการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะได้รับการเสนอทางเลือกของการออกแบบที่หลากหลาย ที่คุณสามารถเลือกใช้สำหรับกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณ การผลิตจะเริ่มต้นหลังจากที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ได้รับการยืนยันโดยลูกค้าแล้วเท่านั้น.

การจดทะเบียนและการรับรองผลิตภัณฑ์

ภูมิหลังของการเป็นความเป็นมืออาชีพที่ครอบคลุมของบุคลากรของ บริษัท โกลบอล คอส จะช่วยพวกเขาไม่เพียงแต่จัดการกรณีต่างๆตามแบบแผนเท่านั้น แต่ยังรับมือกับระเบียบปฏิบัติที่ยุ่งยากของการจดทะเบียนและการรับรองได้ด้วย ถ้าลูกค้าต้องการ มันเป็นความยุ่งยากเช่นกันที่จะทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่อ้างไว้ แต่ถ้าจำเป็น ความช่วยเหลือของผู้จัดการฝ่ายการรับรองที่มีประสบการณ์ของ บริษัท โกลบอล คอส จะช่วยให้คุณดำเนินการทดสอบดังกล่าวได้โดยเฉพาะ.

ระเบียบปฏิบัติการจดทะเบียนเครื่องสำอางโดยทั่วไปจะประกอบด้วย:

 • การพัฒนาสูตรการผลิต
 • การจัดซื้อวัตถุดิบ
 • การผลิตตัวอย่างและการทดสอบตัวอย่าง
 • การจัดทำเอกสารทางเทคนิค
 • ผลของการทดสอบตัวอย่างที่อาศัยการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการจดทะเบียนต่อไป
 • กระบวนการจดทะเบียน
 • รับหนังสือการจดทะเบียนจากภาครัฐ

การผลิตผลิตภัณฑ์

โรงงานผลิตที่ บริษัท โกลบอล คอส จะรวบรวมสายการผลิตเครื่องสำอางจำนวนมาก สิ่งนี้จะช่วยให้ผลิตตามคำสั่งซื้อของหลายโครงการได้พร้อมกัน และบรรลุพันธะผูกพันทั้งหมดอย่างเป็นผลสำเร็จ แต่ละสายการผลิต จะประกอบด้วย:

 • เครื่องหลอมละลายและเครื่องหยดน้ำมัน หน่วยอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยหลอมละลายของส่วนผสมที่เป็นของแข็ง หรือ แช่แข็งประเภทใดๆได้อย่างรวดเร็ว และคงสภาพส่วนผสมเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่หลอมละลายที่อุณหภูมิที่กำหนดไว้
 • เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันระบบสุญญากาศ เป็นเครื่องที่ช่วยผลิตเนื้อผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันเป็นอย่างดี
 • เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยระบบความเย็น เครื่องนี้จะช่วยให้ความเย็นและผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปพร้อมกัน
 • ถังผสมเหล็กกล้า
 • หม้อน้ำและเครื่องหลอมละลาย
 • เครื่องฆ่าเชื้อ ที่ใช้เทคนิคการต้านแบคทีเรียที่หลากหลาย
 • ระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสผันกลับหลายขั้นตอน

กระบวนการผลิตเครื่องสำอางมีความสำคัญมากดังนี้:

 • ถ้าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความเสถียรที่อุณหภูมิที่ต่างกัน ส่วนผสมจะถูกเลือกอย่างระมัดระวังและมีสมดุลร่วมกัน
 • จะไม่มีส่วนผสมใดๆที่เติมลงในผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านกระบวนการก่อน (การหลอมละลาย การบด การกรอง การให้ความเย็นและการผสมให้เข้ากัน เป็นต้น)
 • ทุกกระบวนการผลิต (เครื่องกลพลังน้ำ กระบวนการถ่ายโอนมวล ความร้อน เป็นต้น) จะต้องมอบหมายอย่างระมัดระวัง และตรวจติดตามสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในขั้นตอนใดๆก็ตาม จะทำให้ทั้งชุดการผลิตบกพร่องเสียหายได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย จะต้องไม่ฝ่าฝืนการกล่าวอ้างที่กำหนดไว้ หรือแม้แต่ข้อบังคับของความปลอดภัย

บริษัท โกลบอล คอส เป็นโรงงานผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงซึ่งจะช่วยให้มีกำลังการผลิตพร้อมกันดังนี้:

 • ประมาณ 30, 000 หน่วยผลิตภัณฑ์ ต่อวัน
 • ประมาณ 1, 000, 000 หน่วยผลิตภัณฑ์ ต่อเดือน

สายการผลิตทั้งหมดที่ บริษัท โกลบอล คอส จะเป็นระบบอัตโนมัติ การควบคุมความปลอดภัยดำเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน สิ่งนี้จะขจัดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดย «ปัจจัยมนุษย์» และยังป้องกันความผิดพลาดของการผลิตด้วย

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โกลบอล คอส

บริษัท โกลบอล คอส ทำการผลิตมากกว่า 50 ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก 7 กลุ่มที่มีอุปสงค์มากที่สุดในตลาด:

 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและบำรุงผิว
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเด็ก
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล
 • ผลิตภัณฑ์การแต่งหน้า

บริษัท โกลบอล คอส ยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าของตนในการเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ถ้าลูกค้าลังเลว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะทำการผลิตในรูปแบบไหน ตามแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมเร็วๆนี้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเครื่องสำอาง คือ ครีม และเจล .

การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและขอบเขตรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บังคับให้ผู้ผลิตต่างๆหันมาให้ความสนใจจากกลยุทธ์ทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียวเป็นข้อกำหนดต่างๆของความปลอดภัยและเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ในทันที ซึ่งจะเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของความปลอดภัยและข้อบังคับของภาครัฐทั้งหมด แต่น่าเสียดายที่บริษัทผลิตตามสัญญาหลายๆแห่ง ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของความปลอดภัยเหล่านั้นได้.

ด้วยการทำการสั่งซื้อของคุณกับ บริษัท โกลบอล คอส คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะปลอดภัย เสถียรและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของความปลอดภัยอย่างแน่นอน รวมทั้งจะได้รับชุดของเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด.

อะไรที่ทำให้ บริษัท โกลบอล คอส โดดเด่นจากผู้ผลิตตามสัญญารายอื่นๆ?

การผลิตครบวงจร

บริษัท โกลบอล เฮลธ์ คอส เสนอการผลิตครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเริ่มตั้งแต่การพัฒนาแนวความคิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ลูกค้าเพียงแค่ต้องแจ้งผู้จัดการว่า พวกเขาต้องการผลิต ครีม ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ยาสระผม เจล ประเภทไหน หรือประเภทของผลิตภัณฑ์อื่นๆ หลังจากนั้นไม่นาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งจะประกอบด้วยหลายขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คือรายการความต้องการของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาต้องการจะสั่งซื้อ มันอาจจะรวมถึงข้อกำหนดของกระบวนการทางเทคนิค ระยะเวลาของการผลิต รายละเอียดเฉพาะจะต้องรวมไว้ในประเภทของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกันซึ่งลูกค้าต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต.

2. การพัฒนาสูตรการผลิต หลังจากที่จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ บริษัท โกลบอล คอส จะเริ่มทำการพัฒนาสูตรการผลิตโดยอาศัยการทดสอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และใช้ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ก้าวหน้าที่สุดเท่านั้น.

3. การผลิตตัวอย่างและการทดสอบ ในทันที่ที่ตัวอย่างแล้วเสร็จ ห้องปฏิบัติการจะเริมต้นทำการทดสอบอีก (บริษัท โกลบอล คอส จะไม่ใช้สัตว์ในการทดสอบ) นี่เป็นสิ่งเชิงบังคับสำหรับการตรวจสอบเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยสำหรับการจดทะเบียนและการรับรองผลิตภัณฑ์ต่อไป.

4. บรรจุภัณฑ์ บริษัท โกลบอล คอส จะเสนอบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจะเสนอทางเลือกของแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยอาศัยความต้องการของลูกค้า แนวความคิดเหล่านี้สามารถนำไปปรับให้ตรงกับความต้องการและความเห็นของลูกค้า.

5. สัญญา หลังจากที่ตัวอย่างได้รับการยืนยัน ผู้จัดการจะเสนอให้ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการลงนามในสัญญา สัญญาดังกล่าวจะรวมถึงเงื่อนไขในการผลิตทั้งหมดและความรับผิดของทั้งสองฝ่าย.

6. การผลิตจำนวนมาก หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว บริษัท โกลบอล คอส จะเริ่มทำการผลิตจำนวนมากในทันที เมื่อลูกค้าของ บริษัท โกลบอล คอส ที่มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็ก ดังนั้น ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการผลิตตามสัญญาคือ 5,000 หน่.

7. การจดทะเบียนและการรับรองผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัท โกลบอล คอส จะจัดเตรียมเอกสารครบชุดที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ และส่งมอบให้แก่หน่วยงานการจดทะเบียนภาครัฐ ลูกค้าเพียงแค่รับหนังสือรับรองดังกล่าวหลังจากที่พร้อมแล้วเท่านั้น.

ทีมงานระดับมืออาชีพ

บุคลากรของ บริษัท โกลบอล คอส จะประกอบด้วยมืออาชีพจำนวนมาก เป็นต้นว่า วิศวกรและนักเคมี ผู้ควบคุมคุณภาพ ช่างเทคนิค ช่างเครื่อง แต่ละคนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีภูมิหลังการเป็นมืออาชีพที่ครอบคลุม พวกเขากระตือรือร้นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งจะตอบสนองความคาดหวังของคุณได้รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยทั้งหมด.

ช่างเทคนิค จะสร้างสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์และควบคุมกระบวนการทางเทคนิคในการผลิต.

เมื่อมีความประสงค์ของลูกค้า ทีมนักออกแบบ จะสร้างแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยรายละเอียดเฉพาะของลูกค้า.

และแนวโน้มทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน บริษัท โกลบอล คอส จะร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใดก็ตาม บริษัท โกลบอล คอส จะทำการตรวจสอบผู้จัดหาที่มีศักยภาพทุกรายอย่างละเอียด สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์คุณภาพต่ำได้.

นักเคมี จะตรวจสอบว่าสูตรผลิตภัณฑ์ในอนาคต จะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่.

จะควบคุมชุดการผลิตแต่ละชุดที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางจุลชีววิทยาในทุกขั้นตอน ทั้งหลังการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และหลังการบรรจุ.

ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการวิเคราะห์ว่ามีการมีอยู่ของจุลินทรีย์โดยทั่วไป และ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเฉพาะเท่านั้น.

การควบคุมทางจุลชีววิทยาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตด้วย.

เครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นโดย บริษัท โกลบอล คอส จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของประเทศรัสเซียและมาตรฐานนานาชาติ และความปลอดภัยของอาหารที่รับรองโดยข้อบังคับทางเทคนิคของสหภาพศุลกากร 009/2011.

วิศวกร จะเลือกสรรและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว.

ผู้บรรจุหีบห่อ จะบรรจุและจัดเตรียมชุดผลิตภัณฑ์สำหรับการขนส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.

ความโปร่งใสที่สมบูรณ์

บริษัท โกลบอล คอส จะทำงานกับหุ้นส่วนอย่างโปร่งใสอย่างเต็มที่เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า กระบวนการทั้งหมด เงื่อนไขต่างๆและปริมาณจะระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน และลูกค้าสามารถตรวจติดตามขั้นตอนการผลิตต่างๆได้ สิ่งนี้ต้องอาศัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ทำงานตลอด 7 วันๆละ 24 ชั่วโมงของกระบวนการผลิตทั้งหมด.

คุณภาพของวัตถุดิบ

บริษัท โกลบอล คอส จะใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่ได้รับจากผู้จัดหาที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เท่านั้น ที่ใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับการสั่งซื้อการผลิตตามสัญญา ยิ่งไปกว่านั้น วัตถุดิบแต่ละชุดจะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยในทันที่มีถูกส่งมอบให้แก่โรงงาน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติการควบคุมคุณภาพที่กำหนดไว้.

การจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ลูกค้าของ บริษัท โกลบอล คอส ไม่ต้องจัดเก็บวัตถุดิบ ภาชนะ ฉลาก หรืออื่นๆเอง ตลอดระยะเวลาของโครงการนี้ วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกจัดเก็บที่ คลังสินค้าของ บริษัท โกลบอล คอส คลังสินค้าดังกล่าวจะมีการปรับอากาศ — ซึ่งจะคงไว้ที่เงื่อนไขของอุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับรักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆที่ใช้ควบคุม.

เหตุผลอีก 3 ประการที่ต้องทำธุรกิจร่วมกับ บริษัท โกลบอล คอส

ลูกค้าแต่ละคนจะได้รับการเข้าถึงเป็นรายบุคคล

บริษัท โกลบอล คอส พร้อมที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่พร้อม หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ถอดด้ามโดยอาศัยความต้องการและรายละเอียดเฉพาะของลูกค้า สูตรที่เป็นเอกลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะได้รับการพัฒนา.

ทั้งสองกรณี ลูกค้าจะได้รับการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ ในทันทีที่ลูกค้าทำการเลือกและตัวอย่างขั้นสุดท้ายได้รับการยืนยัน การผลิตจำนวนมากจะเริ่มต้น ซึ่งเป็นผลดีในการแข่งขัน ที่สำคัญก็คือ ความสามารถในการผลิตของโรงงาน บริษัท โกลบอล คอส จะช่วยให้ผลิตได้ทั้งชุดการผลิตขนาดใหญ่และชุดการผลิตขนาดเล็กของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ (ซึ่งมีปริมาณการผลิตขั้นต่ำ 5,000 หน่วย).

ยึดถือเส้นตายเป็นหลัก

การยึดถือเส้นตายเป็นหนึ่งในการจัดลำดับที่สำคัญของ บริษัท โกลบอล คอส วันที่กำหนดไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะกำหนดไว้ในสัญญา.

ประสบการณ์ระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นตามสัญญาที่ บริษัท โกลบอล คอส จะถูกขายไปทั่วโลก บริษัท จะให้ความร่วมมือต่อลูกค้าและผู้จัดหามากกว่า 80 ประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัท โกลบอล คอส จึงมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในการจดทะเบียนและการรับรองผลิตภัณฑ์ในประเทศต่างๆทั่วโลก.